Algemene Voorwaarden


Inhoudsopgave:


Artikel   1 - Definities


Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer


Artikel   3 - Toepasselijkheid


Artikel   4 - Het aanbod


Artikel   5 - De overeenkomst


Artikel   6 - Herroepingsrecht


Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping


Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht


Artikel   9 - De prijs


Artikel 10 - Conformiteit en garantie


Artikel 11 - Levering en uitvoering


Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Artikel 13 - Betaling


Artikel 14 - Klachtenregeling


Artikel 15 - Geschillen


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen